Baleárské ostrovy- Mallorka, Menorca a Ibiza

Celé jedno léto jsem trávila na Mallorce jako průvodkyně.

Mám pocit, že jsem ji projezdila křížem krážem, ale i v posledních týdnech jsem objevovala další a další kouzelná zákoutí.

Je to nádherný ostrov plný zajímavých míst. Nemusíte být jen na pláži, vyrazte do hor, do klášterů, kamenných uliček, na maják, do hlavního města Palmy za úžasnou architekturou a za spoustou přírodních krás včetně Dračích jeskyní z podzemním jezerem.

Kamarádka letos letěla na Mallorku a poprosila mne o pár informací, tak mi to nedalo a nakonec jsem sepsala takového malého průvodce.

Rozdělila jsem to do více částí, ať máte počtení na více dnů.

Pokud se v příštím roce na ostrovy chystáte, bude se hodit. A pokud to zatím nemáte v plánu, tak vězte, že to bude super inspirace a už začnete pokukovat po letenkách nebo zájezdech… tedy alespoň já to tak mívám:-)

Baleárské ostrovy vypadají jako perlový náhrdelník rozsypaný ve Středozemním moři. Mám je moc ráda, snoubí se tu krásné široké písčité pláže pro pohodové koupání ideální nejen pro rodiny s dětmi, ale můžete si zde půjčit auto a po pohodlných cestách ostrovy procestovat a každý den si najít tu svou romantickou plážičku.

Navíc projížďka po západním pobřeží plném útesů s hlídkovými věžemi proti pirátským útokům se vrátíte v čase o několik století zpět a při pohledu do zpěněných vln u mysu Formentor na Mallorce se Vám bude tajit dech a nenechte si ujít ani divoké serpentýny do zátoky Sa Calobra.

Pokud chcete poklidnou rodinnou dovolenou najdete ji na každém z ostrovů!

Mallorka leží ve Středozemním moři a patří ke Španělsku.

Je největším z Baleárských ostrovů a také největším španělským ostrovem.

K Baleárským ostrovům také patří turisty navštěvované Menorca a Ibiza a Formentera plus dalších asi 150 malých ostrovů, některé se využívají k vojenským účelům, většina je ale neobydlená.

Souostroví leží v západní části Středozemního moře, zhruba 200 km od Barcelony nebo Valencie.

Baleárské souostroví je samostatnou španělskou provincií (Comunidad Autónoma de las Islal Baleares) s celkovou rozlohou 5 014 km2 a s hlavním městem Palma de Mallorca. Autonomie byla udělena 21. 2. 1983 v období španělské politiky decentralizace. Vládním orgánem je Meziostrovní obecní rada Baleárských ostrovů. Původ jména Baleáry není přesně znám.

Ostrov Mallorka je 110 km dlouhý a mezi 60 a 90 km široký, takže ho klidně autem přejedete za jedinný den. Proto pokud rádi cestujete, nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít a podívejte se po celém ostrově, každý kout má své krásy, které se jinde neopakují.
Na Mallorce žije zhruba milion obyvatel, ale ročně ji navštíví kolem 12 milionů turistů.

Cestovní ruch je zde tedy významným zdrojem příjmů. Úřední řečí je španělština a katalánština, nicméně mluví se zde i místním nářečím, tzv. mallorqui, které vychází z katalánštiny.

Největším a zároveň i hlavním městem je Palma de Mallorca.
 Jméno Malorka dali ostrovu Římané, kteří ostrov dobývali, a znamená to „Ta největší“, protože byla největším ostrovem v celém souostroví.

Jméno souostroví Baleáry pochází ještě z dřívějšího období: původní obyvatelé ostrova skvěle ovládali střílení z praku, což byla jejich hlavní zbraň, a tak bylo zhruba 300 př. n. l. souostroví pojmenováno Řeky podle řeckého slova „ballein“, což znamená „vrhat prakem“.

Historie Mallorky

První důkazy o obydlení strova jsou staré 5 000 let (pochází z období 3 000 před n. l.). Tomuto období se říkalo Talajotické (Talayota) z arabského výrazu ‚atalaya‘, což znamenalo věž.

Po talajotské kultuře se totiž dochovaly jen kruhové stavby z mohutných kamenů ve tvaru věží, nazývané „talajoty“. Na ostrově jsou k vidění 2 místa s talajoty, ale historické muzeum v Palmě de Mallorca je jediné místo s dalšími historickými artefakty z tohoto období.

 Řekové, Féničané a Kartáginci:

Staletí před naším letopočtem se vyznačovaly ve Středomoří obchodními válkami a Mallorka byla jedním z nejvýznamnějších bodů, kde se křížily obchodní námořní trasy.

Jak se postupem času zlepšovaly technické parametry lodí a způsoby navigace, Mallorka se stala ještě významnější a Řekové a Féničané začali budovat na ostrově v zálivech své přístavy.

Později bylo Baleárské souostroví zahrnuto do obchodního impéria Kartáginců, kteří ovládali severní pobřeží Afriky. Z tohoto období pochází mnoho nálezů přístavů, asi největší z nich se nachází na Menorce a jmenoval se Mahon na památku Hannibalova bratra, který zde přistál roku 206 př. n. l.

Kartáginci měli vycvičenou armádu na obranu ostrovů, ale to nestačilo na vysoce disciplinovanou armádu Římanů, kteří roku 146 př. n. l. Kartágince porazili. Nicméně trvaalo to dalších 23 let, do roku 123 př. n. l., než si tady Římané upevnili vedoucí pozic

Římské období (od r. 123 př. n. l.) – Vandalové (5. stol. n. l.):

Římané dobyli a ovládli ostrov pod vedením konzula Quinta Caecilia Metella, který měl velice silnou flotilu. On pojmenoval dva největší Baleárské ostrovy Balearis Major a Balearis Minor- což je původ dnešních jmen dvou největších ostrovů. V té době se zde začalo mluvit latinsky a byla založena první města: Pollentia (dnešní Alcúdia) na severu ostrova a Palmeria na jihu, což znamenalo „palma vítězství“ a je to dnešní hlavní město Palma de Mallorca.
Jako všechny římská města i zde fungoval propracovaný systém ulic, tržišť, veřejných i náboženských budov a divadel, která byla na obranu obestavěna městskými hradbami, jejichž pozůstatky můžeme vidět dodnes.

V té době ale byla významnějším městem Pollentia (dnešní Alcúdia) na severu ostrova, ne Palmeria na jihu. Římané ovládali ostrovy až do 5. století, kde je začali napadat a drancovat nájezdy severoafrických Vandalských kmenů.

Toto období se nazývá „Temnou érou“, kdy Vandalové dokázali v krátké době značit města i celou infrastrukturu ostrova. Ostrovy nabyly novou vládu až v roce 534 n. l., kdy se staly součástí Byzantské říše.

   Maurové- 7. století-

V 7. stol. n. l. se začíná jako oheň šířit učení Proroka Mohammeda.

Oblasti severní Afriky byly po tisíciletí ovládány cizinci a teď se dostávají k moci islámští Arabové. Konvertovaní muslimové se nazývali Maurové. V roce 711 přistáli Maurové na Gibraltaru a během 7 let ovládli téměř celé pevninské Španělsko. Vzniká Cordóbský chalifát.

Na Baleárech se tato arabská nadvláda projevovala velice slabě, teprve až o dvě století později, v roce 902, se souostroví stává pevnou součástí arabského světa a je přejmenováno na „Orientální/Východní ostrovy“.
V tomto období vzniká precedent, že souostroví patří ke Španělsku, protože do té doby byly ostrovy brány zcela samostatně.

Pod maurskou nadvládou se „Palmería“ přejmenovala na „Medina Mayurka“ a začíná jedno z jejích nejvýznamnějších období plné prosperity.
Začalo se s výstavbou paláců, mešit a zahrad; na vzestupu bylo i školství a zemědělství, protože se zapojily nové technologie, jako například větrné mlýny.

Tato nadvláda trvající čtyři století zanechala na ostrovech velkou stopu- nejen v množství památek, těch se už ale moc nedochovalo, ale hlavně v lidech, v jejich zvycích, folklóru, nemluvě o tom, že ve španělském slovníku je dnes přes 4 000 slov, která mají původ v arabštině.

   Křesťanská éra (13. stol.):

I když návrat křesťanů byl nevyhnutelný, trvalo španělským králům a šlechtě stovky let, než se zbavili maurské nadvlády.

Byli to ve 13. století katalánští křesťané, kteří si uvědomili, že pokud by se jim podařilo ostrovy obsadit, získali by nesmírnou moc a převahu v ovládnutí Středomoří a ke všem námořním obchodním trasám.
V roce 1229 vyrazila silná flotila 150 lodí pod velením krále Jakuba I. Aragonského, kterému v té době bylo pouhých 20 let.

První vojáci stanuly na ostrově 7. září, ale trvalo to další téměř čtyři měsíce (31. prosince), než město definitivně padlo.

Město bylo vydrancováno a většina jeho obyvatel pobita nebo upadla do otroctví. Změna z muslimského řežim a na západoevropský byl jedním z největších milníků v historii ostrova, protože tyto dvě kultury jsou naprosto rozdílné, a to jak po stránce sociální, ekonomické a náboženské.
Muslimské město bylo zničeno, stavby byly buď srovnány se zemí nebo přestavěny na křesťanské. Na ostrově se začalo mluvit katalánsky, což je jazyk odvozený z latiny, a tím se zde mluví dodnes.

Král Jakub I. se rychle začal starat o zřízení autonomie státu Mallorka a vydal „Carta de les franqueses“, která byla základem pro rovnoprávnost.

Založením vlády tak vzniká jedna z nejpokročilejších konstitucí své doby. Hlavní město ostrova se přejmenovalo na „Ciutat de Mallorca“, což je v katalánštině to stejné, jak zněl arabský název.

Král Jakub I. roku 1276 umírá a Království Mallorka přenechává svému synovi Jakubovi II. Tím nastává druhá éra výrazné prosperity, kdy byla postavena spousta světských i náboženských staveb, mezi jinými např. katedrála nebo hrad Bellver.
V polovině 14. století se Mallorka stává součástí Aragonského království a cesty ostrova a pevninského Španělska se spojují. V té době také vzniká bývalá námořní burza La Lonja, která spolu s katedrálou patří k nejvýraznějším gotickým stavbám ve Středomoří.
Mezitím na pevninském Španělsku probíhá Rekonkvista(znovudobývání původního španělského území na Pyrenejském poloostrově a vytlačení Maurů- poslední maurskou enklávou byla Granada) a Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku, čímž se pozornost nejen Španělska obrací na západ k Novému Světu.


   Zlatý věk (15.- 17. století):

Následující století a půl je nazýváno Zlatým věkem, nicméně tato přílišná expanzivní politika přinesla ke konci úpadek pro svou neschopnost soustředit se na vnitrostátní a evropské záležitosti.

Na Baleáry se zcela zapomnělo, a tak byly námořní cesty vydány napospas pirátům, kteří drancovali v podstatě kdykoliv se jim zachtělo.
V tomto období začíná Mallorca ekonomicky, demograficky i sociálně upadat a navíc ji postihuje řada katastrof. První přichází „Černá smrt“, která vedla k vypálení židovské čtvrti.

V polovině 15. století trpělo město neustálými útoky vesničanů a počátkem 16. století se stává centrem „hnutí Germánů“- což bylo protimonarchistické hnutí podporované Královstvím Valencie.

1. listopadu roku 1700 umírá král Karel II. Španělský (6. 11. 1661- 1.11.1700; poslední španělský, neapolský a sicilský král z rodu Habsburků, zemřel bez dědice). Jeho smrt rozpoutala tak v celé Evropě „Válku o španělské království„.

V tomto důsledku bylo nuceno Španělsko postoupit některá území na základě Utrechtské smlouvy z roku 1713, která ukončovala válku o španělské dědictví, Anglii- postoupili Gibraltar a Menorcu (roku 1830 se stala gibraltarská posádka formálně britskou kolonií. V letech 1967, 1976 a 2

2002 se konala referenda o připojení ke Španělsku, ale většina obyvatel to odmítla.

Dnes je Gibraltar zámořským územím Spojeného království, dříve to byla královská kolonie). Utrechtská smlouva byla uzavřena 11. dubna 1713 v holandském městě Utrecht mezi Francií a Španělskem na straně jedné a Velkou Británií, Nizozemím, Portugalskem, Savojskem a Pruskem na straně druhé.

Tato mírová smlouva byla diplomatickým vítězstvím Anglie, která posílila v Evropě i v zámoří.
Mallorca tak byla posledním územím, které bylo roku 1715 zabráno králem Filipem V. Španělským z francouzského rodu Bourbonů (byl vnukem francouzského krále Ludvíka XIV., Krále slunce), který zde nastolil „Nový režim“ a zbavil ostrova autonomie.
Vzniklo správní město Palma, čímž město získalo opět původní římský název.

Nový režim zároveň zakazoval používat katalánštinu. Mezitím jeden Mallorčan začal psát dějiny na opačné straně zeměkoule. Junipero Serra, hluboce pobožný muž, připlul roku 1713 do Nového světa, aby šířil slovo boží. Na kalifornském pobřeží založil dvě misie, ze kterých se časem stala nejdůležitější města státu Kalifornie- a to San Diego a San Francisco.

Geografie ostrovů
Na rozdíl od Kanárských ostrovů jsou Baleáry zelenými ostrovy.

Roste zde mnoho mandloní, citrusů, fíkovníků, borovic, dubů, divokých oliv, rohovníků (tzv. svatojánský chléb) a hlavně palem.

V pohoří Tramuntana na Mallorce, které se táhne napříč ostrovem a je dlouhé 90 km a zabírá celé západní pobřeží ostrova, naleznete i mnohé zástupce fauny.
 Nejvyšší horou pohoří a zároveň i ostrova je Puig Mayor (1445 mnm).
Doporučuji projížďku autem po západním pobřeží, kde svahy Tramuntany spadají k moři a silnice se zařezává do svahu. Jsou zde kouzelné scenérie a terasovité svahy, obzvláště se mi líbí oblast kolem Banyalbufar.

V pohoří také najdete krásné starodávné vesničky s kamennými domky a uličkami, mou oblíbenou je Deiá. Rozhodně stojí za malou zastávku a procházku.
Mezi nejznámější turistické cíle v pohoří Tramuntana patří kouzelné historické městečko Valldemosa, kde pobýval i polský skladatel Chopin se spisovatelkou George Sandovou.

Skladatel trpěl tuberkulózou a doufal, že ho mírné klima vyléčí, což jistě pomohlo, protože po návratu z Mallorky žil ještě deset let. Protože si s George Sandovou a jejími dvěma syny nemohli vzít byt přímo v Palmě, usadili se v klášteře ve Valldemose (La Cartuja), jejíž dvě cely obývali v zimě v letech 1838/39.

Chopin zde měl velkou inspiraci a nechal si sem dokonce z Francie přivézt i klavír. Složil zde jedno z nejdůležitějších děl klavírní literatury- Dvacet čtyři preludií, Chopinův opus 28.
Na severním pobřeží stojí za výlet cesta na poloostrov Formentor, který je nejsevernějším cípem Mallorky a zdobí ho maják. Je 12 km dlouhý a určitě stojí za cestu sem.

 Určitě si nenechte ujít hlavní město Baleárských ostrovů- Palmu de Mallorka– kterému vévodí katedrála La Seu (Katedrála světla) dostavěná v roce 1587. Město je plné historických staveb, jako je královský palác Almudaina nebo bývalá námořní burza La Lonja.

 

 

A ještě by se Vám s dětmi určitě hodilo naučit se pár ŠPANĚLSKÝCH SLOVÍČEK, se kterými Vám hravě pomůže Španělsko-české pexeso. Jako bonus k článku zaplatím polovinu ceny za Vás, máte to tedy JEN TEĎ ZA POLOVINU:

Zadejte v objednávce slevový kód  Sleva50procent a super cena je Vaše:-)

Podívejte se na výhodné letenky:

Zajistěte si na svou dovolenou on-line cestovní pojištění s AXA Assistance s 50 % slevou. Máte vše naklikáno za 2 minuty a můžete hned vyrazit.

Další zajímavé články o ostrovech najdete ZDE:

Valldemosa je pro mne jedním z nejkrásnějších pokladů Mallorky

Palma de Mallorka Vás nadchne sou architekturou

Miluji cestování a svobodu. Více o mně a mém cestování si můžete přečíst zde. Proto hledám každý den vychytávky a způsoby, jak si vše zjednodušit a v pohodě prožívat čas se svými dětmi, cestovat po Čechách i po větě a užívat si svůj život... Jsem také autorkou e-románu o lásce a cestování "Cena za lásku" a humoristického e-cestopisu "Sbaleno na cesty: Thajsko" o měsíční pouti po jihovýchodní Asii ; dále jsem pro Vás nejen na cesty sepsala knihu o focení nejen pro děti e-booku o focení "Návod k jedinečné fotografii v 21 lehkých krocích". Jsou pro vás nachystaná "dvojjazyčná pexesa s angličtinou a španělštinou k hravému učení cizích jazyků" a v neposlední řadě knihy a on-line kurzy pro všechny podnikatelky a ty, co pracují na volné noze, o všem, "co se Vám bude v podnikání hodit a nastartuje to Vaše zisky" V poslední době mi úplně učarovaly relaxační a harmonizační omalovánky a několik sad jsem vytvořila i pro Vás třeba Relaxační a harmonizační omalovánky 1. díl nebo MANDALY za symbolickou cenu Můžeme se také spolu potkávat na Facebooku stránkách Balikidi nebo na Facebooku uzavřené skupině
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Stáhni si e-book ZDARMA:
  • ZA POUHOU 1 KČ získejte nejlepší „Angličtinu na cesty“ od jedničky na trhu, klikni si na obrázek:-)
  • Ulovte si výhodné letenky do celého světa i Vy…
  • Kompenzace za zpožděné a zrušené lety
  • Zařiďte si na cesty pojištění za 1/2 ceny
  • Nejprodávanější z mého e-shopu aneb co se může na cestách hodit:
  • Humoristický cestopis o mé měsíční pouti po Asii
  • Kniha nejen pro děti, jak si přivézt z dovolené krásné fotky
  • Sady Omalovánek na cesty: